• Payment methods

  • Sposoby płatności

§ 6. Formy płatności i dostawy

 

1.    Zapłaty za Zamówienie można dokonać w zależności od wielkości jednorazowego Zamówienia:

       a.     Zamówienie o wartości do 500,- zł. netto – wysyłka tylko za pobraniem lub przedpłata, plus koszty transportu 14 ,- zł +VAT;

       b.    Zamówienie o wartości powyżej 501,- zł. netto – przelew bankowy, bez kosztów transportu.

2.    Po dokonaniu Zamówienia Towaru, o wartości jak w ust 1 ppkt b) Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze - 30 dni.

3.    Zwłoka w Płatności w stosunku do terminów jak w ust 2, skutkować będzie wszczęciem postępowania windykacyjnego

4.    DG GROUP zastrzega sobie prawo do zlecenia działań windykacyjnych wybranej przez siebie firmie, która na rzecz wierzyciela podejmie działania zmierzające do odzyskania należności.