• Returns and complaints

 • 8. Wymiana, zwrot towaru, reklamacja
 1. ZWROT

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, poprzez złożenie w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru stosownego oświadczenie na formularzu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres:

DG GROUP DARIUSZ GRZELAK, ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki, z dopiskiem “ZWROT”

 1. Zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrotom podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:
 3. zwracany towar nie był używany;
 4. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu  i zawiera wszystkie metki i oznakowania;
 5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

 

 1. WYMIANA
 2. Klient ma prawo dokonania wymiany zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.
 3. Celem dokonania wymiany Towaru Klient winien za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zamówienia Towaru na wymianę, w komentarzu zamówienia wpisując informację "TOWAR NA WYMIANĘ". Po dokonaniu Zamówienia Klient obowiązany jest, w terminie jak w pkt 1, odesłać Towar na adres:

DG GROUP DARIUSZ GRZELAK, ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki z dopiskiem “WYMIANA” wraz z oświadczeniem na formularzu.

 1. Wymianie podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:
 2. zwracany towar nie był używany;
 3. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i          zawiera wszystkie metki i oznakowania;
 4. Jeżeli Towar odesłany w ramach wymiany spełnia warunki jak w ust 3., dostawa Towaru zamówionego w ramach wymiany zostanie zrealizowana w terminach jak w § 4.
 5. W przypadku, gdy Towar nie będzie spełniał warunków jak w ust 3, Towar zamówiony na wymianę nie zostanie wysłany do Klienta, zaś towar przysłany przez Klienta na wymianę zostanie odesłany do Klienta na jego koszt i ryzyko.

 

III. Reklamacja

 

 1. Reklamacje należy składać na adres DG GROUPDARIUSZ GRZELAK, ul. Gajowa 1A, 05-091 Ząbki z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do DG GROUPreklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem, czego reklamacja dotyczy.
 3. DG GROUProzpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania dokumentu reklamacji wraz z reklamowanym Towarem.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta DG GROUPnaprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.